ჩვენს შესახებ

ნინო ჩოლოყაშვილი

უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი

ნინო ჩოლოყაშვილი ფონდს 2012 წელს შეუერთდა უფროსი საინვესტიციო ოფიცრის თანამდებობაზე. მანამდე ქ-ნი ნინო ამერიკულ-ქართული საკონსულტაციო კომპანიის „TBSC Consulting“-ის მმართველი პარტნიორი და კონსულტანტი იყო. კომპანიაში ექვსწლიანი მუშაობის განმავლობაში ქალბატონი ნინო ეხმარებოდა ადგილობრივ და უცხოურ კომპანიებს საქართველოში ინვესტირებაში, ბიზნესის წამოწყებასა და გამართვაში. ნინო ჩოლოყაშვილი კავკასიის უნივერსიტეტის/კავკასიის ბიზნეს სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრია.

უკან დაბრუნება