„საპარტნიორო ფონდის“ აღმასრულებელი დირექტორი

.
„საპარტნიორო ფონდის“ აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი
„საპარტნიორო ფონდის“ აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი
ფინანსური დირექტორი


.
საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი
.
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დირექტორი
.
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
.
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროტოკოლის სამსახური უფროსი
მთავარი ბუღალტერი

.
რისკების მართვისა და ანალიტიკური სამსახურის უფროსი
.