2016 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება


2015 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება


2014 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება


2013 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება


2012 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება


2011 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება