ენერგეტიკა
Gino Green City
ენერგეტიკა
„საპარტნიორო ფონდისა“ და საქართველოს გაზისა და ნავთობის კორპორაციის ერთობლივი პროექტი. გარდაბნის კომბინირებული ციკლის გაზზე მომუშავე თბოელექტროსადგურის მშენებლობა თურქულმა კომპანია ჩალიკ ენერჯიმ განახორციელა.
ენერგეტიკა
„საპარტნიორო ფონდისა“ და კორეული კომპანია „K-Water“-ის ერთობლივი პროექტი სვანეთში. რეზერვუარის ტიპის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას იტალიური კომპანია „სალინი“ ახორციელებს .